24/7 Bereikbaar
Meld overlijden: (+31) 085 800 1121
info@q-uitvaart.nl

Dienstverlening islamitische uitvaart – Veelgestelde vragen | FAQ

Dienstverlening islamitische uitvaart

dienstverlening islamitische uitvaart

Een islamitische uitvaartorganisatie inschakelen om de uitvaart te verzorgen kost gemiddeld tussen de €1800,- tot €2500,- afhankelijk van de bijkomende kosten en wensen van de familie. Naast de uitvaartkosten heb je ook de kosten van het graf bij de begraafplaats of kosten van de repatriëring naar land van herkomst.

Kies een islamitische uitvaartverzorger die de keurmerk islamitische uitvaart heeft. Hierdoor ben je gegarandeerd van een goede, betrouwbare, deskundige en professionele uitvaartverzorger.

Praktische voordelen voor het kiezen van een islamitische uitvaartverzorger met keurmerk zijn bijvoorbeeld:

 • De uitvaartverzorger helder en transparant is over de kosten en maximaal 10% mag afwijken van de afgegeven offerte.
 • De mogelijkheid om voor het eerst klachten in te dienen bij de branchevereniging in geval van een geschil met mogelijke consequenties voor de uitvaartverzorger.
 • Uitvaartverzorger houdt zich aan de regels en afspraken die staan in de gedragscode van BIUN.
 • Daarnaast zijn alle keurmerkhouders getoetst op hun kennis van de wet- en regelgeving en de basis in islamitische uitvaartjurisprudentie waardoor je gegarandeerd bent van de vereiste deskundigheid.

Voor de overleden moslims en nabestaanden houdt het in dat een islamitische uitvaartverzorger garandeert dat hij zich houdt aan de onderstaande waardes:

 1. Integriteit
 2. Deskundigheid
 3. Kwaliteit
 4. Transparantie
 5. Vertrouwelijkheid
 6. Zorgvuldigheid
 7. Verantwoordelijkheid

In Nederland kun je eeuwig begraven worden. Juridisch gezien wordt dat voor ‘onbepaalde tijd’ genoemd. Natuurbegraafplaatsen genieten extra wettelijke bescherming waarbij eeuwig grafrust sterker gewaarborgd is. Islamitische begraafplaatsen (klik hier voor een overzicht) in Nederland bieden eeuwig grafrust aan voor de moslims. Met islamitische begraafplaatsen hebben wij het over begraafplaatsen in eigendom en beheer van moslims zelf.

Ja, islamitische uitvaartzorg al-Qadr biedt dit ook aan. Het is mogelijk middels een juridische procedure waarbij er speciaal toestemming aangevraagd moet worden om dit te doen. Al-Qadr heeft ruime ervaring hier in en kan binnen 24-uur begraven.

Een islamitische uitvaart ziet er in het beginsel als volgt uit:

 • De overledene wordt opgehaald van plaats van overlijden of bewaring.
 • De administratieve formaliteiten en juridische procedures worden afgehandeld door de islamitische uitvaartverzorger.
 • De overledene ondergaat conform islamitische richtlijnen de rituele dodenwassing en wordt gewikkeld in zijn Kafan (lijkwade).
 • De overledene wordt gebracht naar de moskee of begraafplaats waar het dodengebed plaats zal vinden voor hem of haar (Salaat al-Djanazah).
 • De overledene wordt daarna begraven in Nederland of gerepatrieerd naar land van herkomst om daar begraven te worden conform islamitische richtlijnen.

Ja, islamitische uitvaartzorg al-Qadr is een van de weinige islamitische uitvaartorganisaties in Nederland die speciaal Europees en landelijk erkend is om de volledige repatriëring te mogen uitvoeren.

Nee, dit is niet verplicht in Nederland behalve wanneer men de overledene wil repatriëren en begraven in land van herkomst. Dan moet de overledene in een kist vervoerd worden.

Auteursrechten van toepassing, niet toegestaan om te kopiëren zonder toestemming.

WhatsApp chat